Dispečing vo (24h): 0800 175 660

ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.

Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

pobočka: Rampová 5, 040 01 Košice

SKUPINA ELTODO NA SLOVENSKU

Na Slovensku pôsobí silná spoločnosť ELTODO SK, a.s.,  ktorá tvorí so svojimi  dcérskymi spoločnosťami skupinu ELTODO Slovensko.

Skupinu ELTODO Slovensko tvorí:

  • ELTODO SK, a.s.
  • ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.
  • KMET Handlová, a.s.
  • G - Elektro s.r.o.

 

ELTODO SK má významné postavenie na trhu tunelových technológií a riadiacich a informačných systémov v doprave. Je dodávateľom a servisným partnerom Národnej diaľničnej spoločnosti pre technologické vybavenie diaľničného tunela SITINA v Bratislave. Tunel SITINA je v prevádzke už od roku 2007, odkedy sa napríklad intenzita dopravy zvýšila trojnásobne a aj vývoj technických prostriedkov pre tunely zaznamenal veľký pokrok. V súčasnosti pripravuje upgrade centrálneho riadiaceho systému tunela a modernizáciu jednotlivých prevádzkových súborov v tuneli s cieľom udržateľnej a rastúcej bezpečnosti prevádzky. V spolupráci s partnermi pripravuje prestavbu a modernizáciu centrálneho dispečingu NDS v Bratislave.

ELTODO SK má ambície v spolupráci s ostatnými stavebnými spoločnosťami podieľať sa na výstavbe líniových stavieb zvlášť na úsekoch s tunelmi, do ktorých je ELTODO SK spolu s ostanými členmi skupiny ELTODO schopné dodávať a realizovať špičkové technológie potrebné na riadenie a bezpečnú prevádzku. Spoločnosť v spolupráci so skupinou ELTODO v Českej republike vyvinula tunelový trenažér pre výskumné a výukové činnosti Vysokej školy dopravnej v Žiline, ktorý je využiteľný aj pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti.

ELTODO SK sa angažuje v oblasti telekomunikácií, vo výstavbe dátových a telekomunikačných sietí na Slovensku. Je správcom dátovej siete SANET a angažuje sa v dodávkach pre Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby a iných prevádzkovateľov.

ELTODO SK spolupracuje so slovenskými mestami a obcami v oblasti svetelne riadených križovatiek, nasvietení prechodov pre chodcov vlastným systémom ELTODO, alebo v správe a údržbe verejného osvetlenia. ELTODO SK považuje samosprávu za svojho hlavného partnera.

www.eltodosk.sk

 

Poskytuje komplexné služby v oblasti verejného osvetlenia, osvetlenia priemyselného, architektonického, slávnostného, historického a osvetlenie ostatných objektov. Komplexnosť služieb spočíva v zabezpečení technicko - ekonomických auditov, štúdií a projektov vrátane komplexných dodávok na kľúč . Pre klientov zabezpečuje financovanie investičných projektov formou PPP.

Kľúčovým produktom spoločnosti je projekt komplexnej starostlivosti o sústavu verejného osvetlenia s názvom Prenesená Správa Verejného Osvetlenia (PSVO). Model pracuje na princípe dlhodobej starostlivosti o sústavu VO ( modernizácia sústavy VO, údržba, preventívna starostlivosť, obnova sústavy, zabezpečenie dodávky elektrickej energie, financovanie uvedených činností). Týmto spôsobom spoločnosť ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. pomáha zlepšovať a rozvíjať verejné osvetlenie v slovenských mestách a obciach. Zákazníkmi sú napríklad mestá Košice, Medzilaborce, Vysoké Tatry , Veľký Krtíš, Dubnica nad Váhom, Považská Bystrica, Nová Bystrica a rad ďalších.

www.elvo.sk

 

Spoločnosť realizuje výrobu a dodávku tepla pre mesto Handlová.

www.kmethandlova.eu

 

Spoločnosť poskytuje elektromontážne a servisné práce.

 

TU si môžete stiahnúť profil skupiny ELTODO