Dispečing vo (24h): 0800 175 660

ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.

Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

pobočka: Rampová 5, 040 01 Košice

LED VEREJNÉ OSVETLENIE

Spoločnosť ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. je progresívnou organizáciou, ktorá pracuje s najnovšími trendmi v oblasti verejného osvetlenia a preto ich prináša aj slovenským mestám a obciam. 

Medzi technológie súčasnosti a hlavne ďalšej budúcnosti na poli osvetľovania verejných priestranstiev patrí technológia LED ( Light Emitting Diode). LED technológia (svietidla) umožňuje osvetlenie všetkých vonkajších priestranstiev v podstate bez obmedzenia, od osvetlenia všetkých typov komunikácií, parkov, chodníkov, parkovísk, po špecializované osvetlenie priechodov pre chodcov alebo športovísk, a pod. Vhodným použitím kvalitných LED svietidiel vo verejnom osvetlení a ich vhodným vybavením môžu mestá a obce získať celú radu prínosov :

 • energeticky úsporné osvetlenie
 • zníženie nákladov na údržbu svietidiel ( LED svietidlá majú takmer bez údržbovú prevádzku)
 • relatívne dlhú životnosť LED svietidiel ( priemerne 50 - 100 tis. hodín)
 • širšie možnosti regulácie a riadenia verejného osvetlenia
 • environmentálne šetrné osvetlenie

Ďalším zaujímavým prvkom je estetická stránka LED svietidiel. Svietidlá sú vyrábané v mnohých vzhľadových variáciách a prevedeniach, od jednoduchých svietidiel vhodných do moderných  priestorov, po svietidlá imitujúce tradičné historické lucerny, ktoré sú vhodné predovšetkým pre osvetlenie historických centier a pamiatkových zón miest a obcí.

 

  INTELIGENTNÉ (smart) OSVETLENIE S VYUŽITÍM LED TECHNOLÓGIE

Princípom inteligentného osvetlenia je vytvorenie aktívnej siete, ktorá prepája základné komponenty sústavy verejného osvetlenia a umožňuje ich samostatné riadenie pomocou softwaru. V takomto prípade dochádza k ovládaniu a riadeniu:

 • zapínania a vypínania osvetlenia
 • intenzity osvetlenia
 • jednotlivých svetelných bodov alebo vetiev
 • úspory elektrickej energie

Ďalším využiteľným parametrom je monitorovanie stavu osvetlenia, chybových stavov, porúch a monitorovanie fyzikálnych veličín s možnosťou ich vyhodnocovania.

Ďalšou výhodou inteligentného osvetlenia je možnosť osvetľovať verejné priestranstvo alebo jeho časti (ulice, parky a pod.) podľa aktuálnych potrieb a osvetlenie v podstate ľubovoľne koordinovať. Programovo alebo napríklad aj podľa okamžitej intenzity dopravy.

 

 OD VEREJNÉHO OSVETLENIA K INTELIGENTNÉMU (smart) MESTU / OBCI

Verejným osvetlením to nekončí, ale začína. Sústava verejného osvetlenia predstavuje vhodnú infraštruktúru pre ďalšie nadstavby v podobe chytrých technológií. Vďaka nim sa môže verejné osvetlenie alebo jednotlivé svetelné miesto stať inteligentnou multifunkčnou stanicou. Takáto stanica s patričnou výbavou potom môže slúžiť napríklad k:

 • monitorovaniu dopravy (parkovacie miesta, pohyb chodcov a pod.)
 • kamerovému dohľadu
 • dobíjaniu elektromobilov
 • lokalizačnej podpore pre IZS
 • prehľadu o polohe a časoch pohybu MHD
 • monitorovaniu kvality ovzdušia
 • šíreniu internetu (Wi-Fi)
 • iným formám komunikácie a zberu údajov

 Obráťte sa na nás. Radi Vám pripravíme návrh optimalizovaného verejného osvetlenia alebo širšej infraštruktúry s vysokou pridanou hodnotou.