Dispečing vo (24h): 0800 175 660

ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.

Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

pobočka: Rampová 5, 040 01 Košice

1. Prenesená Správa Verejného Osvetlenia (PSVO)

2. Elektromontážna činnosť

 • výstavba stožiarov
 • výstavba a rekonštrukcia VO
 • výstavba a rekonštrukcie NN sietí
 • servis a údržba VO
 • osvetlenie športovísk a iných verejných priestranstiev
 • prípojky a rozvody NN
 • montáž a dodávka výstražných a varovných systémov

3. Slávnostné a architektonické osvetlenie (iluminácia):

 • návrhy a realizácie slávnostného osvetlenia, príležitostne osvetlenie na jednorazových akciách
 • návrhy a realizácie vianočného osvetlenia
 • Ukážky osvetlenia

4. Prenájom strojov a zariadení:

 • káblový merací voz a lokátor káblov a potrubí (trasovanie inžinierskych sietí, zameriavanie a lokalizácia káblových porúch)
 • prenájom vysokozdvižných plošín pre práce vo výškach
 • Ukážka strojov a zariadení

5. Predaj materiálu:

 • oceľové a iné stožiare
 • svietidlá
 • príslušenstvo k VO
 • historické a špeciálne osvetlenie

6. Osvetlenie prechodov pre chodcov:

Vidieť a byť videný je zásada bezpečnej prevádzky na cestných komunikáciach. Jedna z možností, ako zvýšiť bezpečnosť chodcov na prechodoch vo večerných a nočných hodinách, je ich osvetlenie. Jedná sa o zvýraznenie exponovaných prechodov farbou svetla, intenzitou a smerovým charakterom osvetlenia tak, že je chodec osvetlený zo smeru jazdy vozidla a je vo veľkom pozitívnom kontrastu na tmavšom pozadí. Použitím odlišnej farby a intenzity osvetlenia je dosiahnuté to, že je prechod zdôraznený a nesplýva s bežným uličným osvetlením. Skupina ELTODO sa týmto spôsobom osvetlenia prechodov zaoberá už niekoľko rokov a má bohaté skúsenosti s projekciou, realizáciou a výrobou vlastných svietidiel.

7. Kamerové systémy:

8. Poradenská činnosť:

Ponúkame odborné poradenstvo v oblasti verejného osvetlenia

 • svetelno-technické štúdie a audity
 • návrhy obnovy VO
 • systémy riadenia a regulácie VO (inteligentné verejné osvetlenie)
 • riadenie spotreby elektrickej energie
 • návrhy dlhodobej správy vereného osvetlenia
 • pasportizácia sústav verejného osvetlenia
 • projekty s garantovanou energetickou úsporou
 • osvetlenie športovísk a iných priestranstiev

9. Parkovacie systémy:

10. Reklamná a propagačná činnosť

11. Ostatné služby:

 • nátery stožiarov technológiou „ANTIPLAGÁT“, ktorá zamedzuje nežiadúcemu výlepu plagatov na oceľové stožiare
 • Ukážky "antiplagát"