Dispečing vo (24h): 0800 175 660
ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.
Rampová 5, 040 01 Košice
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SKUPINA ELTODO NA SLOVENSKU

Na Slovensku pôsobí silná spoločnosť ELTODO SK, a.s.,  ktorá tvorí so svojimi  dcérskymi spoločnosťami skupinu ELTODO Slovensko.

Skupinu ELTODO Slovensko tvorí:

  • ELTODO SK, a.s.
  • ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.
  • KMET Handlová, a.s.
  • G - Elektro s.r.o.

 

ELTODO SK má významné postavenie na trhu tunelových technológií a riadiacich a informačných systémov v doprave. Je dodávateľom a servisným partnerom Národnej diaľničnej spoločnosti pre technologické vybavenie diaľničného tunela SITINA v Bratislave. Tunel SITINA je v prevádzke už od roku 2007, odkedy sa napríklad intenzita dopravy zvýšila trojnásobne a aj vývoj technických prostriedkov pre tunely zaznamenal veľký pokrok. V súčasnosti pripravuje upgrade centrálneho riadiaceho systému tunela a modernizáciu jednotlivých prevádzkových súborov v tuneli s cieľom udržateľnej a rastúcej bezpečnosti prevádzky. V spolupráci s partnermi pripravuje prestavbu a modernizáciu centrálneho dispečingu NDS v Bratislave.

ELTODO SK má ambície v spolupráci s ostatnými stavebnými spoločnosťami podieľať sa na výstavbe líniových stavieb zvlášť na úsekoch s tunelmi, do ktorých je ELTODO SK spolu s ostanými členmi skupiny ELTODO schopné dodávať a realizovať špičkové technológie potrebné na riadenie a bezpečnú prevádzku. Spoločnosť v spolupráci so skupinou ELTODO v Českej republike vyvinula tunelový trenažér pre výskumné a výukové činnosti Vysokej školy dopravnej v Žiline, ktorý je využiteľný aj pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti.

ELTODO SK sa angažuje v oblasti telekomunikácií, vo výstavbe dátových a telekomunikačných sietí na Slovensku. Je správcom dátovej siete SANET a angažuje sa v dodávkach pre Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby a iných prevádzkovateľov.

ELTODO SK spolupracuje so slovenskými mestami a obcami v oblasti svetelne riadených križovatiek, nasvietení prechodov pre chodcov vlastným systémom ELTODO, alebo v správe a údržbe verejného osvetlenia. ELTODO SK považuje samosprávu za svojho hlavného partnera.

www.eltodosk.sk

 

Poskytuje komplexné služby v oblasti verejného osvetlenia, osvetlenia priemyselného, architektonického, slávnostného, historického a osvetlenie ostatných objektov. Komplexnosť služieb spočíva v zabezpečení technicko - ekonomických auditov, štúdií a projektov vrátane komplexných dodávok na kľúč . Pre klientov zabezpečuje financovanie investičných projektov formou PPP.

Kľúčovým produktom spoločnosti je projekt komplexnej starostlivosti o sústavu verejného osvetlenia s názvom Prenesená Správa Verejného Osvetlenia (PSVO). Model pracuje na princípe dlhodobej starostlivosti o sústavu VO ( modernizácia sústavy VO, údržba, preventívna starostlivosť, obnova sústavy, zabezpečenie dodávky elektrickej energie, financovanie uvedených činností). Týmto spôsobom spoločnosť ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. pomáha zlepšovať a rozvíjať verejné osvetlenie v slovenských mestách a obciach. Zákazníkmi sú napríklad mestá Košice, Medzilaborce, Vysoké Tatry , Veľký Krtíš, Dubnica nad Váhom, Považská Bystrica, Nová Bystrica a rad ďalších.

www.elvo.sk

 

Spoločnosť realizuje výrobu a dodávku tepla pre mesto Handlová.

www.kmethandlova.eu

 

Spoločnosť poskytuje elektromontážne a servisné práce.

 

TU si môžete stiahnúť profil skupiny ELTODO